MUDr. David Havel

MUDr. David Havel

Narodil jsem se 1. 8. 1967 v Jilemnici. Celých 20 let jsem bydlel v Brně, kde jsem i vystudoval lékařskou fakultu. Do Vrchlabí jsem se přistěhoval v roce 2003 a žiji zde dosud, v ulici Luční.

Většinu základního studia jsem absolvoval v Brně, další odborné pobyty pak v četných pražských i mimopražských nemocnicích a ve fakultní nemocnici ve Stockholmu. Od roku 1991 jsem pracoval jako lékař na chirurgii v Jilemnici a od roku 2001 jsem primářem chirurgického oddělení Nemocnice ve Vrchlabí.

Ve volném čase se věnuji převážně naší velké rodině, dále sportu (kolo, běh, tenis, lyže), baví mě i práce na zahradě, cestování jak po zemích českých, tak i do zahraničí.

Řídím se osobní krédem: „Kouzlo úspěchu je ve schopnosti překonávat nezdary“.

Vrchlabí již dnes považuji za velmi hodnotné místo pro život, jedno z nejlepších v České republice. Snoubí se zde krásná příroda, možnosti sportovního vyžití, kulturní prostředí, dostatečná občanská vybavenost a v neposlední řadě relativní dostatek pracovních příležitostí. Toto město považuji za ideální kompromis mezi životem na venkově a ve městě, spojující výhody obojího. To ovšem neznamená, že není co zlepšovat.

V zastupitelstvu města Vrchlabí se věnuji především těmto oblastem:

  • podpora udržení a vznik nových pracovních příležitostí;
  • spolupráce města a nemocnice;
  • výstavba aquacentra;
  • zlepšení průjezdnosti Vrchlabí jak pro automobily, tak pro cyklisty po cyklostezkách;
  • doplnění chybějících chodníků pro bezpečný pohyb chodců (Harta- školka, Pražská, a další);
  • rozšíření možností parkování;
  • usnadnění výstavby rodinných domů – chtěl bych navrhnout vypuštění některých omezení z územního plánu, dále budu podporovat přípravu stavebních pozemků pro individuální výstavbu, které by byly finančně dostupné širšímu okruhu zájemců.

Jsem rád občanem krásného města Vrchlabí a chci přispět svým dílem k tomu, aby město bylo ještě lepším místem pro život.

MUDr. David HavelMUDr. David HavelMUDr. David Havel